Investoze preloader

Misje Przyjazdowe 10-15.X.2023

Z ogromną satysfakcją ogłaszam że zorganizowaliśmy przyjazdowe misje gospodarcze, z wyjątkowym finałem w Krakowie, gdzie gościliśmy znamienitych inwestorów z zagranicy i z małopolski. Wspólnie przekroczyliśmy granice i otworzyliśmy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego Polski. Te intensywne działania nie tylko zacieśniły naszą współpracę na lokalnym poziomie, ale także przyciągnęły uwagę międzynarodowych partnerów biznesowych. Dzięki naszej determinacji i wspólnemu wysiłkowi udało się stworzyć korzystne warunki dla inwestycji, wzmacniając tym samym pozycję Polski na światowej mapie biznesu.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym partnerom, instytucjom, i zespołowi organizacyjnemu za ich nieocenione wsparcie. Wasza praca sprawiła, że małopolska staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, przyczyniając się do naszego wspólnego sukcesu. Niech ta dynamiczna inicjatywa stanie się inspiracją dla kolejnych działań na rzecz wzrostu i rozwoju małopolskich przedsiębiorców. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!

Dołącz do nas www.investoze.com

It is with great satisfaction that I announce that we have organized incoming economic missions, with a unique finale in Krakow, where we hosted distinguished investors from abroad and from Lesser Poland. Together, we have crossed borders and opened new opportunities for Poland's economic development. These intensive activities not only strengthened our cooperation at the local level, but also attracted the attention of international business partners. Thanks to our determination and joint effort, we managed to create favorable conditions for investment, thus strengthening Poland's position on the global business map.

We would like to thank all involved partners, institutions and organizational team for their invaluable support. Your work has made Małopolska an even more attractive place for investors, contributing to our common success. Let this dynamic initiative become an inspiration for further activities for the growth and development of Małopolska entrepreneurs. Together we can achieve even more!

Join us www.investoze.com

Mit großer Zufriedenheit gebe ich bekannt, dass wir eingehende Wirtschaftsmissionen organisiert haben, mit einem einzigartigen Abschluss in Krakau, wo wir angesehene Investoren aus dem Ausland und aus Kleinpolen empfangen haben. Gemeinsam haben wir Grenzen überschritten und neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung Polens eröffnet. Diese intensiven Aktivitäten stärkten nicht nur unsere Zusammenarbeit auf lokaler Ebene, sondern erregten auch die Aufmerksamkeit internationaler Geschäftspartner. Dank unserer Entschlossenheit und gemeinsamen Anstrengung ist es uns gelungen, günstige Investitionsbedingungen zu schaffen und so die Position Polens auf der globalen Geschäftskarte zu stärken.

Wir möchten allen beteiligten Partnern, Institutionen und dem Organisationsteam für ihre unschätzbare Unterstützung danken. Ihre Arbeit hat Małopolska zu einem noch attraktiveren Standort für Investoren gemacht und zu unserem gemeinsamen Erfolg beigetragen. Lassen Sie diese dynamische Initiative eine Inspiration für weitere Aktivitäten zum Wachstum und zur Entwicklung der Unternehmer aus Kleinpolen werden. Gemeinsam können wir noch mehr erreichen!

Machen Sie mit unter www.investoze.com


Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas korzystania z naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.