Investoze preloader

FESTIWAL INNOWACJI W KRAKOWIE ZAKOŃCZONY

W dniach 12-13.10.2023 r mieliśmy przyjemność zorganizować Festiwal Innowacji w Krakowie. Rozmawialiśmy o innowacjach, współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Odbyły się panele dyskusyjne oraz spotkania B2B.

Festiwal Innowacji pozwala poznawać innowacje, know-how, nowe technologie i wynalazki, łączy biznes, naukę, administrację w promocji innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i roli współpracy dla gospodarczego sukcesu. Festiwal Innowacji pozwala zbudować szerokie porozumienie, którego efektem jest oferta wydarzeń kierowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, a także pracowników naukowych, i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Dziękujemy wszystkim gościom z Polski za uczestnictwo i naszym zaproszonym zagranicznym przedsiębiorcom, między innymi z Chin, Portugalii, Włoch, Rumunii, Tajlandii, Szwecji, Norwegii, Niemców, Estonii i wielu innych.

On October 12-13, 2023, we had the pleasure of organizing the Innovation Festival in Krakow. We talked about innovation and cooperation between science and business. Discussion panels and B2B meetings were held.

The Innovation Festival allows you to learn about innovations, know-how, new technologies and inventions, combines business, science and administration in promoting innovation, entrepreneurship, knowledge transfer and the role of cooperation for economic success. The Innovation Festival allows you to build a broad understanding, resulting in an offer of events addressed to entrepreneurs from the SME sector, as well as research workers and anyone interested in the subject.

We would like to thank all guests from Poland for their participation and our invited foreign entrepreneurs, including from China, Portugal, Italy, Romania, Thailand, Sweden, Norway, Germany, Estonia and many others.

Vom 12. bis 13. Oktober 2023 hatten wir das Vergnügen, das Innovationsfestival in Krakau zu organisieren. Wir sprachen über Innovation und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Es fanden Diskussionsrunden und B2B-Meetings statt.

Das Innovation Festival bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über Innovationen, Know-how, neue Technologien und Erfindungen zu informieren, vereint Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung bei der Förderung von Innovation, Unternehmertum, Wissenstransfer und der Rolle der Zusammenarbeit für den wirtschaftlichen Erfolg. Das Innovationsfestival ermöglicht den Aufbau eines breiten Verständnisses und führt zu einem Veranstaltungsangebot, das sich sowohl an Unternehmer aus dem Mittelstand als auch an wissenschaftliche Mitarbeiter und alle am Thema Interessierten richtet.

Wir danken allen Gästen aus Polen für ihre Teilnahme und unseren eingeladenen ausländischen Unternehmern, darunter aus China, Portugal, Italien, Rumänien, Thailand, Schweden, Norwegen, Deutschland, Estland und vielen anderen.


Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas korzystania z naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.