Investoze preloader

Targi All-energy

W trakcie udziału w misji gospodarczej do Australii malopolscy przedsiębiorcy uczestniczyli w targach All-Energy, które koncentrowały się głównie na odnawialnych źródłach energii oraz ekologicznych technologiach. Misja gospodarcza pozwoliła na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami branży energetycznej oraz na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie energii odnawialnej. Targi te stanowiły doskonałą okazję do zgłębienia wiedzy na temat rozwoju sektora ekologicznych technologii w Australii oraz do nawiązania potencjalnych partnerstw biznesowych

Spotkania z liderami branży oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań pozostawiły niezatarte wrażenia i otworzyły nowe perspektywy dla małopolskich przedsiębiorców. Niezwykle rozwinięty sektor energetyki odnawialnej w Australii sprawił, że nasza misja gospodarcza była niezwykle owocna. Już teraz możemy spodziewać się fascynujących współprac i projektów, które przyczynią się do naszego wzrostu oraz promocji zrównoważonych rozwiązań na rynku.

 

During the economic mission to Australia, entrepreneurs from Małopolska participated in the All-Energy fair, which focused mainly on renewable energy sources and ecological technologies. The economic mission allowed us to establish contacts with representatives of the energy industry and learn about the latest achievements in the field of renewable energy. The fair was an excellent opportunity to learn more about the development of the green technology sector in Australia and to establish potential business partnerships.

Meetings with industry leaders and presentations of innovative solutions left lasting impressions and opened new prospects for entrepreneurs from Małopolska. Australia's extremely developed renewable energy sector made our economic mission extremely fruitful. We can already expect fascinating collaborations and projects that will contribute to our growth and the promotion of sustainable solutions on the market.

Während der Wirtschaftsmission nach Australien nahmen Unternehmer aus Kleinpolen an der Messe „All-Energy“ teil, die sich hauptsächlich auf erneuerbare Energiequellen und ökologische Technologien konzentrierte. Die Wirtschaftsmission ermöglichte es uns, Kontakte zu Vertretern der Energiebranche zu knüpfen und uns über die neuesten Errungenschaften im Bereich der erneuerbaren Energien zu informieren. Die Messe war eine hervorragende Gelegenheit, mehr über die Entwicklung des grünen Technologiesektors in Australien zu erfahren und potenzielle Geschäftspartnerschaften aufzubauen.

Treffen mit Branchenführern und Präsentationen innovativer Lösungen hinterließen bleibende Eindrücke und eröffneten Unternehmern aus Kleinpolen neue Perspektiven. Australiens äußerst entwickelter Sektor für erneuerbare Energien machte unsere wirtschaftliche Mission äußerst fruchtbar. Es erwarten uns schon jetzt spannende Kooperationen und Projekte, die zu unserem Wachstum und der Förderung nachhaltiger Lösungen am Markt beitragen werden.


Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas korzystania z naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.