Investoze preloader

Targi Energaia Montpellier FRANCJA

Przygotowujemy się do uczestnictwa w targach enerGaia we Francji w terminie 7-8 grudnia 2022 r. Targi poświęcone są energii odnawialnej. Posiadamy miejsca wystawiennicze na targach, jeżeli są Państwo zainteresowani zaprezentowaniem swoich produktów i działają Państwo w szeroko rozumianej energii odnawialnej prosimy o kontakt. Niezapomniane wydarzenie na rynku energii odnawialnej, EnerGaïa Forum od 16 lat wspiera sektor energii odnawialnej, oferując realne rozwiązania środowiskowe dla terytoriów, miast i przemysłu. Jako kluczowy gracz Forum oferuje konferencje, a także powierzchnię wystawienniczą, na której wystawiać się będzie 280 firm. Zapraszamy firmy do uczestnictwa w targach lub wystawienia się, aby wzmocnić relacje biznesowe, odkryć najnowsze innowacje i przyszłe projekty, wiadomości z branży, nowe regulacje, finansowanie, informacje zwrotne. Targi zostaną zrealizowane dzięki realizacji projektu pn.: ”Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III oś Priorytetowa – Przedsiębiorcza Małopolska, Poddziałanie – Promocja gospodarcza Małopolski
We are preparing to participate in the energy fair in France on 7-8 December 2022. The fair is devoted to renewable energy. We have exhibition places at the fair, if you are interested in presenting your products and you operate in the broadly understood renewable energy, please contact us. An unforgettable event on the renewable energy market, EnerGaïa Forum has been supporting the renewable energy sector for 16 years, offering real environmental solutions for territories, cities and industry. As a key player, the Forum offers conferences as well as exhibition space where 280 companies will be exhibiting. We invite companies to participate in fairs or exhibit themselves to strengthen business relationships, discover the latest innovations and future projects, industry news, new regulations, financing, feedback. The fair will be carried out thanks to the implementation of the project entitled: "Economic promotion of enterprises from Małopolska operating in the field of clean energy on foreign markets" under the Regional Operational Program of the Małopolska Voivodeship for 2014-2020, Priority Axis III - Entrepreneurial Małopolska, Sub-measure - Economic promotion of Małopolska

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas korzystania z naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.